Křižovatky životů

Zde končí různorodé texty diskutabilního původu, reflektující rovinu lidskosti  na území svébytných ostrůvků  individuality. Osobité stopy životů mohou  skrz intimní  výpověď znova ožít a dál vzdorovat v čase.